Lente

Aalscholver in broedkleed. Is ie mooi of is ie mooi? Aalscholvers worden vaak neergezet als donkere saaie vogels, maar als het licht er goed op schijnt zie je een orachtig kleurenpalet. In broedkleed zijn ze helemaal om op te eten. Met dank aan Inge Kroon voor het mogen gebruiken van de foto als referentie.